Secretariaat

Steun onze activiteiten!

Word begunstiger van de Stichting Peutjut-Fonds

Als begunstiger ontvangt u jaarlijks een rijk geïllustreerd jaarboekje waarmee u een goed beeld krijgt van onze werkzaamheden.

Administratieve gegevens van onze stichting:

17

Administratie-adres:
Mevrouw M. Rhemrev-Klinke
De Bogaert 19
6983 HE Doesburg
Tel. 0313-477091
E-mail: secretariaat

Op 29 januari 1976 werd de Stichting Peutjut-Fonds opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nr. 411503060.

Onze Stichting is m.i.v 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) nr. 8167 36868. Dat houdt in dat donaties, schenkingen en legaten in aanmerking komen voor belastingaftrek, danwel vrij zijn van belastingen.

anbi_logo