Schenkingen

Giften, schenkingen en legaten

Lees hier over de mogelijkheden waarop u uw bijdrage ten goede kunt laten komen aan de Stichting Peutjut Fonds.

Schenking van goederen

De Stichting Peutjut Fonds doet er alles aan om ons erfgoed zo goed mogelijk te behouden. Voor een groot deel zijn we daarbij ook afhankelijk van goederen die ons door particulieren worden geschonken. Denk s.v.p. aan onze Stichting als u om wat voor reden dan ook ergens moet opruimen. Laat het eventueel bepalen van waarde m.b.t. boeken en spullen uit Atjeh s.v.p. aan ons over!!!

Steun via een financiële schenking: Eenmalige schenking

U kunt de Stichting Peutjut Fonds steunen door een eenmalige schenking te doen vrij van lasten en kosten. Uw gift is fiscaal aftrekbaar omdat de Stichting Peutjut Fonds een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ is. Volgens de Geefwet 2012 mag men voor giften tot 5.000 euro 25% extra aftrekken van de belasting. Dus als u de Stichting Peutjut Fonds € 100 geeft, mag er € 125 worden afgetrokken. Zie ook: informatieblad geefwet.

Periodieke schenking

Bij een periodieke schenking maakt u minimaal vijf jaar lang een vast bedrag per jaar over. Dit verzekert de Stichting Peutjut Fonds van financiële steun in de toekomst. De continuïteit van de activiteiten wordt zo beter gegarandeerd. Deze schenking is voor u volledig aftrekbaar van de belasting; hiervoor gelden dus geen minimum- of maximumgrenzen.

Formele schenking

U schenkt de Stichting Peutjut Fonds een som geld, maar houdt dit bedrag tijdens uw leven tot uw beschikking. U ‘vergoedt’ de Stichting Peutjut Fonds jaarlijks de rente over dat bedrag. Na uw overlijden valt de schenking toe aan het fonds.

Steun via uw testament

Steeds meer mensen regelen hun nalatenschap formeel door het opmaken van een testament bij de notaris. U kunt ook een instelling die u een warm hart toedraagt, laten delen in uw nalatenschap. Zoals de Stichting Peutjut Fonds. Dat kan op twee manieren.

1. Legaat

U kunt in uw testament een legaat opnemen. De Stichting Peutjut Fonds krijgt dan na uw overlijden een door u van tevoren vastgesteld bedrag. De grootte van het legaat is onafhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap.

2. Erfstelling

U kunt de Stichting Peutjut Fonds in uw testament tot mede-erfgenaam benoemen. De Stichting deelt dan samen met de andere erfgenamen in de nalatenschap. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen. Voor informatie over het maken van een testament kunt u terecht bij uw notaris.

De fiscus

Voor het doen van een periodieke of een formele schenking is het noodzakelijk een akte te laten opmaken bij de notaris. Bij een periodieke schenking zorgt de akte ervoor dat uw schenking belastingvrij wordt. De Stichting Peutjut Fonds kan, indien u daar prijs op stelt, de formaliteiten bij de notaris regelen en de kosten hiervoor op zich nemen. U hoeft daarvoor alleen een machtigingsformulier in te vullen dat u bij de Stichting Peutjut Fonds kunt aanvragen. Neem voor de voorwaarden contact op met de voorzitter of penningmeester van onze stichting.

Meer informatie

Wilt u een schenking doen, wilt u goederen in bruikleen geven of heeft u behoefte aan meer informatie? De Voorzitter, R. J. Nix, van de Stichting Peutjut Fonds maakt graag een afspraak met u om de diverse mogelijkheden te bespreken.
T. 0343 – 45 30 90
E. voorzitter@peutjut.nl