Dhr. R.J. Nix: Voorzitter-Stichting Peutjut-Fonds benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

10 mei 2017 at 12:54

Op initiatief van Dhr. mr. Dirk van Zuidam en het Bestuur van onze Stichting werd Dhr. R.J. Nix in 2016 – in het geheim – voorgedragen voor toekenning van een Koninklijke Onderscheiding. In dat jaar herdacht het Bestuur het feit, dat de Stichting 40 jaar geleden (op 29 januari 1976) werd opgericht en dat een begin werd gemaakt met de redding en restauratie van de enige – in Indonesië – bewaard gebleven Militaire Erebegraafplaats van […]

Stellingwerver soldaten in Atjeh.

21 november 2016 at 18:35

Via de heer C.J. (Carol) Klok uit Vorden kregen wij kort geleden enkele vragen binnen over enkele Stellingwerfse soldaten die op Atjeh hebben gediend. Hieruit is een artikel ontstaan met bovengenoemde titel. Dit artikel zal komend jaar gepubliceerd worden in twee historische tijdschriften: het blad van de Historische Vereniging  van Appelscha (de Zoolstede) en in het ‘Stellingwerf’s’ zal het verhaal verschijnen bij de Stellingwarver Schrieversronte in Olderbercoop. De titel van het tijdschrift is ‘De Ovend’. […]

In Memoriam Reserve Kolonel-Arts b.d. Dr. A.J. van Meurs.

18 augustus 2016 at 11:21

  Op 13 februari 2016 overleed – op 93-jarige leeftijd – de Reserve Kolonel-Arts b.d. Dr. A.J. van Meurs (voor zijn vrienden Ted). Daarmede verloor onze Stichting een  zeer belangstellende en toegewijde donateur. Tot op zeer hoge leeftijd bezocht hij – tot in 2014 – onze jaarlijkse Donateursdag op het Landgoed Bronbeek. Echter, er is nog een andere reden om uitgebreid stil te staan bij zijn verscheiden. Onze Stichting was er namelijk heel trots op […]

Uitnodiging Donateursdag

7 augustus 2016 at 13:50

Noteer vast in uw agenda: Op zondag 9 oktober 2016 zal het bestuur wederom een donateursdag organiseren. Deze zal plaatsvinden in de Sumatrazaal in de “Kumpulan” te Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem. Ter bestrijding van de kosten vragen wij een bijdrage van €25. Hiervoor ontvangt u koffie en een heerlijke Indische maaltijd. Op deze dag zal het bestuur u bijpraten aan de hand van recente beelden over de militaire Erebegraafplaats en het ‘wel en wee’ […]

Jaarverslag 2015

7 augustus 2016 at 13:20

Deze week is het jaarverslag 2015 gereed gekomen en verzonden. Het nieuwe jaarverslag is full color, zes pagina’s dikker en het is natuurlijk weer van prachtige recente foto’s en actuele informatie voorzien. De digitale versie kunt u op onze website raadplegen:  Jaarverslag 2015

Begin September een prachtig nieuw boek van de hand van Anton Stolwijk over Atjeh.

26 februari 2016 at 20:14

Ons bestuurslid Anton Stolwijk, sinds vorig jaar lid van ons bestuur, is al enige tijd druk bezig met het schrijven van een boek over Atjeh. Hij heeft lange tijd op Atjeh gewoond en gewerkt en zo is het idee tot dit boek ontstaan. Op onze laatste donateursdag in de Kumpulan op landgoed Bronbeek te Arnhem heeft schrijver en publicist ons al op een heel boeiende wijze meegenomen in de proloog van het boek en de […]

Video van NIMH over Korps Marechaussee

3 november 2015 at 17:29

Via onze donateur John Klein Nagelvoort, kregen wij het navolgende filmpje toegezonden. Het is afkomstig van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie uit Den Haag. Dit filmpje is van de hand van de heer Leonard Carel Reedijk (1893-1978), zoon van een KNIL-officier, en zelf reserve officier. Reedijk was Deli-planter op Sumatra en is later meer dan dertig jaar in Suriname werkzaam geweest. Nadat Reedijk grote bekendheid kreeg als cineast in de dertiger jaren van de vorige eeuw, […]

Film: 40 jarig bestaan Korps Marechaussee en vaandeluitreiking.

2 november 2015 at 13:11

Op zondag 1 november 2015 heeft op landgoed Bronbeek de jaarlijkse donateursdag plaatsgevonden. Tijdens deze dag hebben wij onderstaande film vertoond en daarbij horende tekst ter toelichting uitgedeeld. N.B. Bij de Atjehse hoofden bij 11.06 is de laatste persoon in de eerste rij met bril de bekende Panglima Polèm IX

1 November 2015: Guus Hes, Erelid van onze Stichting.

1 november 2015 at 17:10

Op onze donateursdag is Kolonel b.d. Drs. G.H.K. (Guus) Hes benoemd tot Erelid van onze Stichting. Na meer dan 32 jaar heeft Guus zijn bestuurslidmaatschap neergelegd. In een kort toespraak zei onze Voorzitter R.J. Nix: “Guus, wij weten dat je niet graag voor welk voetlicht of in welke schijnwerper dan ook wil treden. Jij houd ook niet van lange toespraken. Geen “omong kosong”, maar “menggosok”.  Sinds 15 september 1983 heeft hij ons bijgestaan als penningmeester […]

Onze vertegenwoordiger uit Atjeh op TV

12 september 2015 at 18:30

Voor de film op TV “parels uit het archief”, met Waldemar Torenstra zijn opnames gemaakt in februari en maart 2015 in Indonesie en op Atjeh. Ook is een bezoek gebracht aan Peutjut en heeft Waldema Torenstra een gesprek gehad met onze vertegenwoordiger in Atjeh de heer Drs. Rusdi Sufi die al sinds 1980 een belangrijke contactpersoon van onze Stichting in Atjeh is. De heer Sufi heeft geschiedenis gestudeerd, doceert aan de Universiteit, examineert en schreef […]