Logo

logo jpg

Het logo is ontworpen door de huidige voorzitter, Luitenant-kolonel b.d. R.J. Nix.

Erepoort

Met het logo wordt beoogd om enerzijds de symboliek van de Erebegraafplaats weer te geven, hier verbeeld door de Erepoort (‘ons erfgoed’) en anderzijds om de taak van het bestuur van de Stichting m.b.t. de erebegraafplaats te benadrukken. Het hart van de erebegraafplaats wordt gevormd door de Erepoort. Voor allen die de begraafplaats naderen is hij de blikvanger.

Marmeren tafels

De gestileerde linkermuur is gekozen als symbool van het verleden. Hierop staan, op de 64 marmeren tafels, de namen van hen die zijn gesneuveld dan wel aan hun in het gevecht bekomen verwondingen zijn bezweken. Zij vormen in feite het doorlopend verhaal van de Atjeh-Oorlog.

Verbeelding taak bestuur

Boven in het logo zien we de horizon en daarboven de karakteristiek van het Atjehse bergland (gunung Seulawa), zoals dat zich op de achtergrond aftekent als we door de Erepoort de begraafplaats betreden. Genoemde horizon is niet af. In combinatie met de drie vogeltjes rechtsboven wordt daarmede aangegeven, dat de taak van het bestuur op de toekomst is gericht. Aan zijn taak, de instandhouding van de Erebegraafplaats, zal – ook na 35 jaar – geen einde komen.