Geschiedenis van de Stichting Peutjut-Fonds

JhJBrendgen

Korps Marechaussee

De stichting is ontstaan uit een particulier initiatief van wijlen kolonel J.H.J. Brendgen. Hij was oud-officier van het roemruchte Korps Marechaussee van Atjeh. Dit Korps werd beschouwd als het keurkorps binnen het vooroorlogse KNIL. Het Korps werd in 1890 speciaal opgericht om Atjeh en Onderhorigheden te kunnen pacificeren. De geschiedenis van Peutjut en dit korps zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

 

FransvanderVeen

Behoud erebegraafplaats

De kolonel bezocht Atjeh in 1970 voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog als één van de eerste oud-kolonialen en trof Peutjut volledig verwaarloosd en in deplorabele staat aan. Hij heeft vervolgens samen met wijlen luitenant-generaal F. van der Veen en andere voormalige Marechaussee-officieren, de Stichting Peutjut-Fonds opgericht met het doel de erebegraafplaats voor volgende generaties te behouden. Begin 2006 vierde de stichting haar dertigjarig bestaan.

 

 

Samenwerking met autoriteiten Atjeh

De stichting heeft zich verplicht – in nauwe samenwerking met de Atjehse autoriteiten – om zich, zolang zij daartoe over financiële middelen beschikt, garant te stellen voor de kosten van behoud en instandhouding zolang bij het gouvernement van Aceh daartoe de middelen ontbreken. In maart 2006 werd de samenwerking (panitia) tussen het gouvernement van Aceh, de gemeente Banda Aceh en de Stichting Peutjut-Fonds geformaliseerd, bekrachtigd en vastgelegd in de vorm van een memorandum of understanding (MOU).

Peutjut begin jaren ’70 in verwaarloosde en deplorabele toestand:

geschied1

geschied3

geschied4

geschied5

geschied6