Welkom

welkom_kop

Welkom op de site van de Stichting Peutjut-Fonds! De website is thans geheel vernieuwd en dagelijks komen er nieuwe berichten, informatie en links -naar andere websites- op. Blijf ons dus volgen!

Steun onze activiteiten!

Word begunstiger van de Stichting Peutjut-Fonds

Als begunstiger ontvangt u jaarlijks een rijk geïllustreerd jaarboekje waarmee u een goed beeld krijgt van onze werkzaamheden.

Onze stichting stelt zich twee zaken ten doel, namelijk: de restauratie en het onderhoud van de Erebegraafplaats “Peutjut” te Banda Aceh, Indonesië, en het bevorderen van de studie over de historie, de talen en cultuur van Atjeh en de verspreiding van de kennis over deze onderwerpen. Een Atjehs gezegde vrij vertaald naar het Engels luidt immers: “no documents, no history, no future”. Peutjut is daarmee niet alleen een begrip, maar ook uniek en cultureel Indonesisch-Nederlands erfgoed.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Ulfa leert van onze voorzitter Robbert Jan Nix de plattegrond te gebruiken om de graven op te zoeken.

Uniek is het bovendien ook, omdat de Erebegraafplaats Peutjut in Azië het eerste, ongeëvenaarde voorbeeld is van een oecumenische begraafplaats: Christenen, Joden, Moslims en anderen rusten hier vredig naast elkaar.

De Militaire Erebegraafplaats Peutjut valt helaas niet onder de werkingssfeer van de Nederlandse Wet op de Oorlogsgraven. De datum 10 mei 1940 is namelijk bepalend of een graf wel of niet valt onder de zorgen van de Oorlogsgravenstichting (OGS). De stoffelijke resten van de zeven personen die tussen 10 mei 1940 en 15 augustus 1945 op Peutjut werden begraven, zijn in overleg met de plaatselijke autoriteiten door zorg van de OGS opgegraven en overgebracht naar een van zeven Erevelden op Java. Daarna had de OGS formeel geen bemoeienis meer met de op Peutjut begraven personen, civiel noch militair.

De politieke en juridische status van Peutjut is als volgt: De Makam Pahlawan Peucut (Militaire Erebegraafplaats Peutjut) is geregistreerd en ingeschreven als “een historische nalatenschap” en als zodanig opgenomen in de inventaris van het Directoraat Historie en Oudheidkundige Dienst van het Departement van Educatie en Cultuur van de Republiek Indonesië. Genoemd complex valt onder de hoede van de Republiek Indonesië, krachtens de Monumentenordonnantie Staatsblad 238/1931 van het voormalig Nederlands-Indisch Gouvernement, het Besluit van de President van de Republiek Indonesië No 372 van het jaar 1962, alsmede in een aantal andere instructies van deze strekking uit 1972 en 1973. Kortom, de Erebegraafplaats valt onder de beschermende mantel van de Indonesische Monumentenordonnantie. Daarmee is het voortbestaan van Peutjut verankerd.

 

Wij organiseren jaarlijkse een donateursdag . Op deze dag praten wij onze donateurs en begunstigers, op Landgoed Bronbeek te Arnhem, bij over de activiteiten die in het afgelopen jaar op de Erebegraafplaats Peutjut hebben plaats gevonden t.a.v. onze doelstellingen. Al met al zijn we een stichting voor mensen, zowel militairen als burgers, die belangstelling hebben voor de geschiedenis. Hebben wij uw interesse gewekt? Word dan begunstiger van onze stichting! Dank u, mede namens de leden van het bestuur, voor uw getoonde belangstelling en ik weet zeker dat deze site aan uw informatiebehoefte zal voldoen!

Luitenant-kolonel b.d. Robbert Jan Nix, voorzitter Stichting Peutjut-Fonds

Klik hier voor de folder van de Stichting Peutjut-Fonds (pdf)

Lees voor meer informatie van de hand van onze voorzitter ook: Indoinside